Šta vi možete učiniti ako ste… Vi ili nekog koga poznajete maltretirani ili napadnuti
  • Dokumentirajte šta se dogodilo. Ako to možete uraditi bezbijedno, napravite video ili audio snimak i fotografiju. Bez obzira na sve, zabilježite sve šta se dogodilo, mjesto i vrijeme događaja. Zapišite sve šta se dogodilo dok vam je svježe u glavi.
  • Zapišite imena i podatke od svjedoka.
  • Prijavite slučaj. Prijavite šta se desilo i ispričajte šta se desilo najmanje jednoj povijerljivoj osobi ili prijavite to ustanovi u koju imate povijerenja.
  • Ako ste u javnoj školi, podnesite formalnu žalbu. Otiđite na školsku internet stranicu i upoznajte se sa školskim zakonom, ljudskim pravima, i načinom na koji podnosite žalbe. Budite upoznati sa žalbenim postupkom tako da budete sigurni da je vaša žalba tačno ispunjena i podnesena na vrijeme.
  • Vi također možete podnijeti žalbu ako ste u zatvoru, ili u državnoj bolnici. Pitajte osoblje za žalbeni postupak i ispunite žalbu po traženom postupku.
  • Vaše radno mjesto ili vaša privatna škola možda ima svoj uređen proces za žalbe.
  • Ako se maltretirani ili napadnuti od strane vašeg partnera ili člana porodice, možete pozvati broj telefona za nasilje u familiji na 1-800-669-3176 ili broj telefona za Idaho-pravnu pomoć vezanu za nasilje, 1-877-500-2980.
  • Da bi podnijeli žalbu sa ACLU Idaho, otiđite na ovu internet stranicu https://www.acluidaho.org/en/resources/report-civil-liberties-violation. ACLU Idaho prati kršenja građanskih prava u cijelom Idahu. ACLU je ponekad u stanju da vas preporuči gdje treba ili da vam na drugačiji način pomogne.